Pasivní větev studie

Studie HOBIT-FS je randomizovaná studie s cílem prokázat výhody cílené strukturované obezitologické péče oproti běžnému poradenství v kontextu provedené katetrizační ablace pro fibrilací síní u obézních pacientů.

Účastníci studie randomizovaní do pasivní větve v prvních 18 měsících jsou edukováni ze stran změn svého životního stylu a jídelních zvyklostí formou běžného poradenství lékařem. Přesto další cenné informace mohou čerpat ze studijního webu a pravidelně taktéž podstupují vyšetření, které hodnotí jejich tělesné složení a jejich fyzickou zdatnost. Proto všem pacientům doporučujeme, aby absolvovali námi objednanou zátěžovou spiroergometrii na našem spolupracujícím sofistikovaném pracovišti – Ústav tělovýchovného lékařství 1. LF UK a VFN, Salmovská 5, Praha 2. Garant: MUDr. Denisa Haluzíková Tel. +420 224 965 716.

Provedené spiroergometrické vyšetření Vám může přinést cenné informace s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav a obtíže spojené např. s běžnou chůzí. Většina pacientů do půl roku po provedené ablaci cítí ústup předchozích obtíží spojených s arytmií a těší se na návrat k procházkám apod. Vhodné je znát své bezpečné limity fyzické zátěže, čemuž může odpovídat doporučené pásmo tepové frekvence.

Proto jsme se v průběhu studie rozhodli poskytnou technologii studijních hodinek a mobilní aplikace i pasivní větvi. Cílem tohoto kroku je pomoci účastníkům studie mít možnost monitorovat svou tepovou frekvenci v klidu, zátěži, stresových událostech a dále mají možnost si kdykoli ověřit, zda se jim náhodou nevrátila fibrilace síní. Poskytnuté hodinky umí pořídit 30 sekundový záznam EKG křivky, který pomocí aplikace lze sdílet s kardiologem- arytmologem a konzultovat tak Váš zdravotní stav. Studijní hodinky a mobilní aplikace budou předány pacientovi v 9. měsíci studie, kdy je plánována standardní arytmologická kontrola.

Doufáme, že tento krok bude přijat kladně a zároveň Vás tak v předstihu připraví na naší další spolupráci v případě následného přestupu z pasivní do aktivní větve za 18 měsíců po ablaci.

TOP