O STUDII

Klinická studie HOBIT-FS

Náš výzkumný projekt poukazuje na problematiku fibrilace síní v kontextu rizikových faktorů, které přispívají k narůstajícímu výskytu této arytmie v naší populaci. Zároveň fibrilace síní významnou měrou přispívá k nejčastější příčině smrti v naší společnosti – k úmrtí na kardiovaskulární onemocnění a jejich komplikace.

Léčbou obezity můžete příznivě zvrátit i další rizikové faktory spojené s fibrilací síní jako je cukrovka, krevní tlak a jiné a také snížit riziko kardiovaskulárních komplikací (srdeční infarkt, cévní mozková příhoda atd.). Navzdory moderním vymoženostem a pokrokům ve zdravotnictví však nic zcela nenahradí pozitivní účinky zdravého životního stylu a snížení hmotnosti.

Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější arytmií v populaci. Je charakterizovaná rychlou nekoordinovanou akcí srdečních síní, která může vést k srdečnímu selhání, vzniku sraženiny v srdci. Tato sraženina se může utrhnout a vést až ke vzniku cévní mozkové příhody či jiných komplikací. Tato arytmie významně snižuje kvalitu života a zhoršuje fyzickou kondici. Může vést i k dalším komplikacím včetně zhoršování mozkových funkcí až demenci.

S fibrilací síní se nejčastěji setkáváme na podkladě strukturálního onemocnění srdce např. vlivem ischemické choroby srdeční, chlopenních vad. Tyto změny mohou být podmíněny špatnou kompenzací krevního tlaku, cukrovky, a především přítomností nadváhy či obezity. Arytmii může vyvolávat onemocnění štítné žlázy, syndrom spánkové apnoe, akutní stavy. Mezi další rizikové faktory patří kouření, nadměrná konzumace alkoholu a sedavý životní styl.

Základní pilíře léčby tvoří kontrola rytmu, tepové frekvence a antikoagulační léčba. Dle typu fibrilace síní můžeme přistoupit k podávání léků, elektrické kardioverzi nebo katetrizační ablaci. Ve Vašem případě je plánována katetrizační ablace (RFA). Jejím základem je elektrická izolace plicních žil k vyloučení arytmogenních ložisek. Výkon je prováděn s cílem odstranění arytmie, a také zabránění jejímu opakovaní. Úspěšnost výkonu se pohybuje kolem 80 % u paroxysmální formy fibrilace síní, u perzistentní formy je úspěšnost o něco nižší. Až u 20-30 % případů je nutné výkon v budoucnu opakovat. S narůstajícím BMI úspěšnost výkonu klesá.

Důležitou součástí léčby a nejúčinnější prevencí opakování fibrilace síní je ovlivnění rizikových faktorů. Je prokázáno, že pravidelné aerobní cvičení střední intenzity spolu se snížením hmotnosti a léčba syndromu spánkové apnoe vedou ke snížení příznaků spojených s fibrilací síní a zvýšení pravděpodobnosti udržení normálního rytmu.

Do naší studie HOBIT-FS hledáme motivované pacienty s obezitou a fibrilací síní indikovanou k RFA ablací, kteří by rádi změnili svůj dosavadní životní styl a rádi by pod dohledem multidisciplinárního týmu dosáhli redukce hmotnosti a lepší fyzické kondice. Velkou výhodou této studie je komplexní ovlivnění Vašeho zdravotního stavu týmem odborníků, kdy se Vám bude věnovat kardiolog, obezitolog, fyzioterapeut, nutriční terapeutka, psycholog a další specialisté dle potřeby. Pomocí moderních technologií budeme vzájemně sdílet důležité informace a Vy začnete mít lepší přehled o svém zdravotním stavu. Cílem této studie je dosáhnout 10% úbytku hmotnosti během 18 měsíců od provedené RFA ablace. Odměnou za Vaše snažení bude, že se budete cítit lépe, zbavíte se arytmie a nepotřebných léků, zlepšíte kvalitu svého života a snížíte riziko výskytu zdravotních komplikací. Je třeba uvést na pravou míru, že studie HOBIT-FS je randomizovaná studie do 2 větví. V intervenční větvi (aktivní) pacienti po absolvování RFA ablace na klinice kardiologie IKEM postupně v průběhu 18 měsíců budou intenzivně směřování k redukci hmotnosti ve spolupráci s obezitologickým týmem kliniky diabetologie IKEM. Neintervenční (pasivní) větev prvních 18 měsíců bude pouze sledována a intenzivní intervence bude následovat až v odstupu 18 měsíců od RFA ablace.

Zdravotní rizika spojená s obezitou

Spánková apnoe

Žlučníkové kameny

Rakovina střeva

Únik moči

Neplodnost

Dna

Opruzeniny

Cévní mozková příhoda

Demence

Vysoký krevní tlak

Srdeční selhání

Ischemická choroba srdeční

Fibralace síní

Žilní trombóza

Pandemie obezity

Dle Světové zdravotnické organizace WHO v roce 2016 bylo na území ČR evidováno 28,5 % obézních občanů (body mass index BMI 30 kg/m2 a více) a 38,2 % bylo v pásmu nadváhy (BMI 25-29,9 kg/m2). Jak si stojíme v porovnání s jinými státy Vám prozradí tabulka č.1. Není tajemství, že výskyt obezity trápí nejen dospělou populaci, ale v rozvojových i bohatých zemích světa tč. obezita postihuje kolem 20 % dětí do 18 let. Ve světovém měřítku v roce 2016 trpělo nadváhou 1,25 bilionu lidí a obezitou 650 milionu lidí. V současné době umírá na světe více lidí na komplikace obezity, jak na podvýživu. V následujících letech očekáváme zhoršení současné pandemie obezity a s ní spojené zdravotní komplikace včetně zvýšeného rizika nádorových onemocnění.

Některá onemocnění nelze spravit zdravým životním stylem. V případě obezity je tomu ale naopak! Říkáte si, že zhubnout není tak snadné, jak jste si myslel/a a že budete potřebovat pomoci. To je správný krok ve Vašem uvažování, kdy je třeba se přestat za svojí obezitu stydět a začít jí řešit pod odborným dohledem. Bez pozitivní motivace pacienta a ochotě na sobě pracovat to ale nepůjde.
Studie HOBIT-FS se zabývá specifickou skupinou obézních pacientů, kteří již trpí na fibrilaci síní.

Tab.1. Procentuální výskyt nadváhy a obezity v roce 2016 dle WHO u dospělých

Stát Nadváha
BMI 25-29,9 kg/m2
Obezita
BMI 30 kg/m2 a více
Nadváha + obezita
BMI 25 kg/m2 a více
Česká republika 38.2 28.5 66.7
Rakousko 27.7 30.4 58.1
Německo 37.1 25.7 62.8
Itálie 41.2 22.9 64.1
Mexiko 35.7 28.4 64.1
Saudská Arábie 34 35 69
Slovensko 37.3 22.4 59.7
Turecko 34.7 32.2 66.9
USA 32.9 37.3 70.2

Některá onemocnění nelze spravit zdravým životním stylem. V případě obezity je tomu ale naopak! Říkáte si, že zhubnout není tak snadné, jak jste si myslel/a a že budete potřebovat pomoci. To je správný krok ve Vašem uvažování, kdy je třeba se přestat za svojí obezitu stydět a začít jí řešit pod odborným dohledem. Bez pozitivní motivace pacienta a ochotě na sobě pracovat to ale nepůjde.
Studie HOBIT-FS se zabývá specifickou skupinou obézních pacientů, kteří již trpí na fibrilaci síní.

Průběh studie

Účast ve studii

Studie je určena pro obézní pacienty s nepermanentním typem fibrilace síní, která je určená k první katetrizační ablaci v životě pacienta. Jak zjistit jste-li obézní? Použijte online kalkulačku. Studie je určena pro všechny stupně obezity. Účastník by měl být motivovaný ke změnám ve své životosprávě včetně pohybové aktivity. Zda jste či nejste vhodným kandidátem do naší studie Vám jistě napoví online dotazník pro zájemce viz. níže.

Nejčastější dotazy

Těší nás Váš zájem, prosím nejdříve vyplňte krátký dotazník . V případě, že jste vhodným kandidátem napište nám na e-mail: studiehobit@ikem.cz.

Ne, za studii se nic neplatí a kdykoli z ní budete moci dobrovolně odstoupit. Nicméně většina lidí do této studie jde s tím, že chce na sobě začít pracovat, což stojí Váš čas a ochotu.

Součástí studie je využití telemedicíny. Takže se nebojte, do IKEM budete jezdit v rozumných časových úsecích. Zejména spolupráce s nutričním terapeutem po vstupní kontrole je úspěšně prováděna dálkově. Opravdu se snažíme šetřit Váš čas, abyste ho mohli věnovat sobě.

Koordinátor studie

Tereza Nováková
+420 236 052 456
novt@ikem.cz

Koordinátor studie

Barbora Doležalová
+420 236 052 605
doeb@ikem.cz

K posouzení vhodnosti Vašeho vstupu do studie bude požadována zpráva od Vašeho kardiologa stran zhodnocení typu fibrilace síní, možnost indikace ke katetrizační ablaci a echokardiografický nález, kde požadujeme EF LK nad 40 %.

TOP