Klinická studie HOBIT-FS

Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síní

Obezita a fibrilace síní v souvislostech

Náš výzkumný projekt poukazuje na problematiku fibrilace síní v kontextu rizikových faktorů, které přispívají k narůstajícímu výskytu této arytmie v naší populaci. Léčbou obezity můžete příznivě zvrátit i další rizikové faktory spojené s fibrilací síní jako je cukrovka, krevní tlak, syndrom spánkové apnoe a jiné.

Fibrilace síní

Je závažná porucha srdečního rytmu, která může vést ke zhoršení funkce srdce a zvýšení rizika komplikací. Jde o nejčastější arytmii naší populaci a její výskyt i nadále roste.

Obezita

Obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik fibrilace síní, zatímco snížení tělesné hmotnosti její riziko snižuje.

Průběh klinické studie

18 měsíců péče obezitologického týmu a kardiologa

Po dobu 18 měsíců od provedení katetrizační ablace sledují pacienti svoji pohybovou aktivitu pomocí "chytrých hodinek" a pravidelně konzultují své stravovací a pohybové návyky s odborníky.

Proč hubnout

Touha shodit přebytečné kilogramy obvykle souvisí s přáním vypadat dobře v nových šatech nebo se po letech moci nasoukat do oblíbených kalhot. Kromě čistě estetických důvodů však hubnutí přináší i důležitější výhody, a to zdravotní.

Zdraví

Studie publikovaná v American College of Cardiology zase ukázala, že čím větší máte nadváhu, tím spíše vám hrozí srdeční zástava v nižším věku, pro ty nejvíce obézní je to dokonce o 12 let dříve.

Pohyb

Nadměrná hmotnost zatěžuje klouby. Ale i další metabolické faktory spojené s tělesným tukem včetně zánětu mohou vést k poškození kloubů.

Myšlení

Nadbytečný tuk mozku rozhodně neprospívá. Podle odborníků mají obézní lidé a zvláště padesátníci, kteří s sebou vláčejí velké břicho, o neuvěřitelných 260 procent zvýšeno riziko rozvinutí demence.

Jak se hubne s Hobitem?

Hektická doba vede řadu obézních do bludného kruhu hubnutí, střídání jo-jo efektů a hledání zaručené diety. S genetickými dispozicemi k přibývání na váze je jedinou možnou cestou akceptovat celoživotní změny životního stylu s vhodně sestaveným jídelníčkem a s přidáním fyzické aktivity. Obezita je většinou obrazem nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Zázračné diety neexistují, vždy je třeba docílit negativní energetické bilance. Tedy snížit energetický příjem a zvýšit výdej pomocí pohybové aktivity.

01. Péče obezitologického týmu a kardiologa

Pravidelná vyšetření a dálkové konzultace s našimi specialisty umožní stanovit reálné cíle pro snížení hmotnosti.

02: Sledování aktivity

Mobilní aplikace umožní sledovat aktivitu pacienta, a také efektivně komunikovat s našimi lékaři a fyzioterapeuty.

03. Stravovací návyky

Naši nutriční terapeuti pomohou sestavit jídelníček na míru a najít vhodný režim stravování pro každý rozpočet.

04. Podpora psychologa

Hubnutí je nejen o jídle a pohybu, ale také o způsobu myšlení. Cestu ke zdraví tak pomáhají nalézt i naši psychologové.

O studii

Obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik fibrilace síní, zatímco snížení tělesné hmotnosti ve většině studií toto riziko snižuje. V současné době však není známo, jak se liší různé typy intervencí zaměřených na snížení tělesné hmotnosti ve vztahu k celkovému výskytu epizod fibrilace síní. Hlavním cílem studie je posoudit vliv komplexního programu zaměřeného na snížení hmotnosti na arytmickou zátěž tedy četnost výskytu fibrilace síní u pacientů s touto arytmií indikovaných ke katetrizační ablaci a s obezitou 1. či vyššího stupně. Výsledky budou porovnávány s kontrolní skupinou pacientů se stejnou diagnózou stupněm obezity rovněž podstupující katetrizační ablaci, u kterých nebude komplexní program ke snížení hmotnosti zařazen.

U všech pacientů zařazených do intervenční větve bude prováděna intenzivní intervence životního stylu zahrnující úpravy diety, fyzické aktivity, podání léků ke snížení hmotnosti případně provedení bariatrické chirurgie s cílem poklesu hmotnosti o více než 10 %. Dalším cílem studie je identifikovat prediktory úspěšnosti různých typů intervencí včetně samostatné analýzy vlivu bariatrické chirurgie. Z pohledu možného vztahu mezi obezitou a rizikem fibrilace síní bude pozornost zaměřena především na možnou úlohu zánětu a jeho ovlivnění uvedenými intervencemi. Výsledky projektu by měly přispět k definici ideální režimové intervence zaměřené na snížení výskytu epizod fibrilace síní a individualizaci výběru konkrétní opatření a léčebných metod pro konkrétního pacienta.

TOP