Navigace:  IKEM Online Fit > Pracovní postupy >

Zobrazení přehledové obrazovky

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Přehledová obrazovka se zobrazuje po spuštění aplikace.

Na obrazovku můžete přepnout také kdykoli v průběhu práce s aplikací, viz následující postup.


1.Pro zobrazení přehledové obrazovky klepněte na volbu hob_prehled v navigačním řádku ve spodní části některé z hlavních obrazovek (Plánované návštěvy, Kontakt či Menu).

Ukázka přechodu na přehledovou obrazovku (z obrazovky Kontakt)

Ukázka přechodu na přehledovou obrazovku (z obrazovky Kontakt)

Přehledová obrazovka obsahuje následující sekce:

Nepřehlédněte

Sekce se zobrazuje pouze tehdy, pokud aplikace potřebuje sdělit nějaké upozornění. Např., že jste dosud nezaznamenali měřenou hmotnost, krevní tlak a obvod pasu, nebo v případě, že máte naplánovanou návštěvu u lékaře v IKEMu.

Dnešní ukazatele

Do sekce se načítají údaje z aplikace Apple Health (Zdraví), jako Aktivní minuty, Průměrný tep, Spálené kalorie, ... Jedná se o denní metriky, tato data jsou automaticky sbírána z Vašich chytrých hodinek. Nachází se zde také stanovený cíl.

Klepnutím na požadovaný údaj se otevře detailní zobrazení.

Dlouhodobé ukazatele

V sekci se zobrazují ukazatele Váha (aktuálně zaznamenaná hmotnost a nastavený cíl, tedy hmotnost, kterou máte naplánovanou dosáhnout), Tlak (aktuálně zaznamenané měření krevního tlaku) a Obvod pasu (aktuálně zaznamenané měření obvodu pasu a nastavený cíl, tedy obvod, jakého byste měli dosáhnout).

Klepnutím na požadovaný ukazatel se otevře detailní zobrazení obsahující také vývoj měřených hodnot v čase.

Váhu, tlak i měření obvodu pasu je potřeba zadávat ručně na výzvu aplikace každou neděli ráno.

V sekci se nachází také volba Laboratorní výsledky, po kliknutí na volbu se zobrazují laboratorní výsledky přenesené z nemocničního informačního systému IKEM.

Ve spodní části obrazovky se nachází informace o poslední provedené synchronizaci s nemocničním informačním systémem v IKEM.

Přehledová obrazovka

Přehledová obrazovka

tip_24Tip: Pro aktualizaci zobrazovaných údajů táhněte prstem obrazovkou dolů. Dojde k opětovnému načtení údajů, kdy se projeví případné změny. Probíhající aktualizace údajů je signalizována indikátorem v horní části obrazovky.

Aktualizace zobrazovaných údajů

Aktualizace zobrazovaných údajů