Navigace:  IKEM Online Fit > Pracovní postupy >

Zobrazení dlouhodobých ukazatelů

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Aplikace IKEM Online Fit zobrazuje Vámi zaznamenávaná měření hmotnosti, krevního tlaku a obvodu pasu spolu s přehledem vývoje hodnot v čase i s grafickým vyjádřením.


1.Pokud se právě nenacházíte na přehledové obrazovce, přepněte se na ni.

2.Na obrazovce se posuňte do sekce Dlouhodobé ukazatele. Zde se zobrazují ukazatele Váha (aktuálně zaznamenaná hmotnost a nastavený cíl, tedy hmotnost, kterou plánujete dosáhnout), Tlak (aktuálně zaznamenané měření krevního tlaku) a Obvod pasu (aktuálně zaznamenané měření obvodu pasu a naplánovaný cíl, tedy obvod pasu, jakého byste měli dosáhnout).

Přehledová obrazovka, sekce Dlouhodobé ukazatele

Přehledová obrazovka, sekce Dlouhodobé ukazatele

3.Pro zobrazení detailního pohledu včetně vyjádření vývoje v čase klikněte na požadovaný ukazatel.

Otevře se příslušná obrazovka (Váha, Tlak, resp. Obvod pasu). Na obrazovce se nachází přehled jednotlivých záznamů měření včetně grafického vyjádření hodnot v čase.

Pro zobrazení je možné volit mezi módy Rok a Vše.

Obrazovka Váha

Obrazovka Váha

poznamka_24Poznámka: Jestliže jste dosud žádné měření nezaznamenali, je na obrazovce upozornění.

Obrazovka Váha, upozornění v případě, že nebyl proveden dosud žádný záznam hmotnosti

Obrazovka Váha, upozornění v případě, že nebyl proveden dosud žádný záznam hmotnosti

poznamka_24Poznámka: Stav, kdy nejsou evidována žádná data měření, může nastat i tehdy, pokud ukončíte práci s aplikací odhlášením od systému. Pro práci s aplikací v rámci studie by se aplikace tímto způsobem neměla ukončovat, nýbrž měla by být ponechána běžící na pozadí.

Na obrazovce se nachází také tlačítko Zapsat váhu, Zapsat tlak, resp. Zapsat obvod pasu, po jehož stisknutí je možné provést záznam naměřených hodnot.

Pro návrat na přehledovou obrazovku klepněte na tlačítko Zpet_z_detailu v záhlaví obrazovky.