Navigace:  IKEM Online Fit > Pracovní postupy >

Ukončení práce s aplikací a odhlášení od systému

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Spuštěnou aplikaci IKEM Online Fit není nutné ukončovat s odhlášením, neboť s odhlášením dojde ke smazání všech údajů (např. uložených měření hmotnosti a krevního tlaku), stačí aplikaci minimalizovat.

Následující postup popisuje ukončení aplikace spojené s odhlášením.

upozorneni_24Upozornění: Pro práci s aplikací v rámci studie by se aplikace tímto způsobem neměla ukončovat, nýbrž by měla být ponechána běžící na pozadí.


1.V navigačním řádku ve spodní části některé z hlavních obrazovek klepněte na volbu hob_menu.

2.V nabídnuté obrazovce klepněte na volbu Odhlásit se.

Menu, volba Odhlásit se

Menu, volba Odhlásit se

3.Dojde ke smazání dat, k odhlášení uživatele od systému a k zobrazení obrazovky s přihlašovacím formulářem.

4.Dvakrát za sebou stiskněte hardwarové tlačítko Plocha (Home Button).

Tlačítko Plocha na mobilním telefonu

Tlačítko Plocha na mobilním telefonu

5.Zobrazí se plocha s minimalizovanou aplikací.

6.Tažením prstem aplikací směrem nahoru aplikaci vypnete.

Vypnutí aplikace tažením prstem na ploše

Vypnutí aplikace tažením prstem na ploše