Navigace:  IKEM Online Fit > Pracovní postupy >

Spuštění aplikace a přihlášení do systému

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Aplikaci je vhodné spustit s přihlášením jednou a nechat běžet, v rámci Klinické studie HOBIT-FS je toto dokonce požadováno. Tzn., neodhlašovat se, neboť s odhlášením dojde ke smazání všech údajů (např. uložených měření hmotnosti a krevního tlaku), běžící aplikaci stačí minimalizovat.

Přihlášení k aplikaci, pokud jste neprovedli odhlášení, zůstane platné i po restartu mobilního telefonu.

Spuštění aplikace IKEM Online Fit a přihlášení do systému Vám bude provedeno ze strany IKEM. Níže uváděný postup je zde spíše pro kompletnost pracovních postupů.


1.Pro spuštění aplikace klepněte na ploše mobilního telefonu na ikonu IKEM_Online_fit_white.

2.Na obrazovce s přihlašovacím formulářem zadejte Vám přidělené identifikační číslo (položka Kód) a následně i PIN (položka Heslo). (Klepnutím do položky zobrazíte klávesnici.)

poznamka_24Poznámka: Přihlašovací údaje jsou spravovány IT oddělením IKEM.

3.Stiskněte tlačítko Přihlásit se.

Přihlašovací obrazovka

Přihlašovací obrazovka

Řádné přihlášení:

Jestliže jste zadali správně přihlašovací údaje a nejsou problémy s připojením k systému, zobrazí se úvodní přehledová obrazovka aplikace.

Přehledová obrazovka po řádném přihlášení

Přehledová obrazovka po řádném přihlášení

poznamka_24Poznámka: Po úplně prvním přihlášení se otevře obrazovka Přístup ke Zdraví, prostřednictvím které povolte načítání dat z aplikace z aplikace Apple Health (Zdraví) pro všechny kategorie dat.

Chybně zadané přihlašovací údaje:

V případě chybně zadávaných přihlašovacích údajů zobrazí aplikace upozornění a neumožní pokračovat.

Upozornění v případě chybně zadaných přihlašovacích údajů

Upozornění v případě chybně zadaných přihlašovacích údajů

Zadání údajů zopakujte.

Problém s připojením:

Jsou-li problémy s připojením, zobrazí aplikace upozornění.

Upozornění v případě problémů s připojením

Upozornění v případě problémů s připojením

V takovém případě chvíli počkejte a pokus o přihlášení zopakujte. Jestliže problém s připojením pokračuje, zkontrolujte své připojení k internetu nebo kontaktuje podporu IKEM.

Obrazovku s kontakty na podporu zobrazíte klepnutím na volbu Nedaří se mi přihlásit.