Navigace:  IKEM Online Fit > Pracovní postupy >

Potřebná nastavení

Předchozí stránkaDomůDalší stránka

Uváděné nastavení Vám spolu se spuštěním aplikace IKEM Online Fit a přihlášením do systému bude provedeno ze strany IKEM. Zde je zmíněno pouze pro kompletnost pracovních postupů.

Jelikož aplikace IKEM Online Fit získává některé údaje z aplikace Apple Health (Zdraví), je nutné povolit přístup a aktualizaci zdravotních dat vedených ve zmíněné aplikaci.

Při úplně prvním spuštění aplikace IKEM Online Fit, resp. po prvním přihlášení do systému se otevře obrazovka Přístup ke Zdraví, prostřednictvím které povolte všechny kategorie dat.


1.Na obrazovce Přístup ke Zdraví klepnutím na volbu Zapnout všechny kategorie vyberte všechny kategorie.

2.Klepněte na volbu Povolit.

Povolení přistupu k datům aplikace Zdraví

Povolení přistupu k datům aplikace Zdraví

upozorneni_24Upozornění: Provedené nastavení již neměňte, jinak nebude aplikace IKEM Online Fit správně fungovat.