Navigace:  IKEM Online Fit > IKEM Online Fit – Servis >

Podpora přes TeamViewer QuickSupport

Předchozí stránkaDomů

V případě nahlášení problémů s používáním aplikace IKEM Online Fit na Vašem mobilním telefonu koordinátorům studie můžete být telefonicky kontaktováni podporou ze strany IT oddělení IKEM. Ta Vás vyzve, abyste spustili aplikaci Team Viewer QuickSupport a umožnili tak podpoře vzdálený přístup na Vás mobil.

Výše zmíněnou aplikaci již máte na mobilu instalovanou.

Následující kroky popisují, jak svůj mobilní telefon podpoře zpřístupníte, a také jak postupovat po ukončení aktivity na Vašem mobilu ze strany podpory.

poznamka_24Poznámka: Aplikace Team Viewer QuickSupport umožňuje mnohé, např. textové chaty, případně též hlasovou komunikaci, ovšem pro účely servisu ze strany podpory budou stačit následující popisy.


Kroky pro připojení podpory:

1.Pro spuštění aplikace Team Viewer QuickSupport klepněte na ploše mobilního telefonu na ikonu TeamViewerQS.

2.Jakmile se zobrazí notifikace Povolit vzdálenou podporu?, klepněte na volbu Povolit.

Povolení vzdálené podpory

Povolení vzdálené podpory

3.Na obrazovce Chat klepněte na volbu Zahájit vysílání.

Obrazovka Chat, volba Zahájit vysílání

Obrazovka Chat, volba Zahájit vysílání

4.Následně klepněte na volbu Spustit vysílání.

Volba Spustit vysílání

Volba Spustit vysílání

5.Aplikace zahájí odpočet (3-2-1). Po ukončení odpočtu se ikonka na obrazovce Chat signalizující vysílání změní na červenou, začne blikat a zároveň se zobrazí informace o připojení k Vašemu mobilu ze strany IKEM.

Obrazovka Chat, stav po připojení ze strany IKEM

Obrazovka Chat, stav po připojení ze strany IKEM

Postup po odpojení podpory:

1.Jakmile podpora ukončí aktivity na Vašem mobilním telefonu a odpojí se, zobrazí se oznámení o ukončení relace. Klepněte na volbu OK.

Oznámení po odpojení se podpory od Vašeho mobilního telefonu, volba OK

Oznámení po odpojení se podpory od Vašeho mobilního telefonu, volba OK

2.Dvakrát za sebou stiskněte hardwarové tlačítko Plocha (Home Button).

Tlačítko Plocha na mobilním telefonu

Tlačítko Plocha na mobilním telefonu

3.Zobrazí se plocha s minimalizovanou aplikací Team Viewer QuickSupport.

4.Tažením prstem aplikací směrem nahoru aplikaci vypnete.

Vypnutí aplikace tažením na ploše

Vypnutí aplikace tažením na ploše

5.Otevřete panel Ovládací centrum. Pro otevření přejeďte na iPhonu X a novějším prstem z pravého horního rohu obrazovky dolů, na iPhonu SE (2. generace), iPhonu 8 a starším přejeďte prstem od spodního okraje kterékoli obrazovky nahoru.

6.Na panelu Ovládací centrum klepněte na tlačítko hob_tv_vypnuti_tlacitko.

Panel Ovládací centrum, klepnutí na tlačítko

Panel Ovládací centrum, klepnutí na tlačítko

7.Panel Ovládací centrum zavřete klepnutím na horní část obrazovky nebo stisknutím hardwarového tlačítka Plocha (Home Button).