A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- A -

Aktivní minuty

App Store

Apple Health

IconSpuštění aplikace a přihlášení do systému
IconPotřebná nastavení

- C -

Cíl

Cíl cvičení

Cíl stání

- D -

Diagnostické informace

Dlouhodobé ukazatele

IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů
IconZobrazení laboratorních výsledků

Dnešní ukazatele

Dočasné opuštění běžící aplikace

- H -

Heslo

Hmotnost

IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů
IconZaznamenávání měření hmotnosti

HOBIT-FS

Hodinky

Hodnoty

Home Button

Chat

Chybně zadané přihlašovací údaje

Chytré hodinky

- I -

Identifikační číslo

IKEM Online Fit

Informace

IconZobrazení přehledu upozornění a informací
IconOdeslání diagnostických informací

- K -

Kalorie

Klinicka studie HOBIT-FS

Kód

Kontakty na koordinátory studie

Koordinátor studie

Krevní tlak

IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů
IconZaznamenávání měření krevního tlaku

- L -

Laboratorní výsledky

- M -

Měření hmotnosti

Měření krevního tlaku

Minuty aktivity

- N -

Nastavení

Nastavení chytrých hodinek

Nastavení sledování kalorií

Nastavení sledování minut aktivity

Návštěva

Návštěva iKEM

Návštěvy u lékaře

Notifikace

- O -

O aplikaci

Obvod pasu

IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů
IconZaznamenávání měření obvodu pasu

Odeslání diagnostických informací

Odeslat žádost

Odhlášení od systému

Odpojení podpory

Online žádost

- P -

PIN

Plánované návštěvy u lékaře

Podpora

Pohybový cíl

Poslání zprávy do IKEM

Postupy

Potřebná nastavení

Pracovní postupy

Problém s připojením

Průměrný tep

Přehled

Přehledu upozornění a informací

Přihlášení do systému

Přihlašovací údaje

Připojení podpory

Přístup ke Zdraví

- R -

Recept

Relace

Rok

- S -

Sledování kalorií

Sledování minut aktivity

Spuštění aplikace

Studie

Synchronizace údajů s nemocničním informačním systémem v IKEM

- T -

TeamViewer QuickSupport

Tlak

IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů
IconZaznamenávání měření krevního tlaku
IconZaznamenávání měření obvodu pasu

- U -

Ukazatele

IconZobrazení dnešních ukazatelů
IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů

Ukončení práce s aplikací

Upozornění

- V -

Váha

IconZobrazení dlouhodobých ukazatelů
IconZaznamenávání měření hmotnosti

Vše

Výsledky

- Z -

Zapsat tlak

Zapsat váhu

Zaznamenávání měření hmotnosti

Zaznamenávání měření krevního tlaku

Zaznamenávání měření obvodu pasu

Zdraví

IconSpuštění aplikace a přihlášení do systému
IconPotřebná nastavení

Změnit cíle

Zobrazení dlouhodobých ukazatelů

Zobrazení dnešních ukazatelů

Zobrazení kontaktů na koordinátory studie

Zobrazení laboratorních výsledků

Zobrazení plánovaných návštěv u lékaře

Zobrazení přehledové obrazovky

Zobrazení přehledu upozornění a informací

Zpráva

Žádost